info@maes-staudt.nl      +31 (0)40 – 290 99 55

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden: arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden zijn onderwerpen van alle dag en elk bedrijf heeft hier in beginsel mee van doen. En niet alleen op nationaal gebied maar ook op internationaal gebied. Gezien de Europese- en internationale markt waarin we ons begeven, moet verder worden gekeken dan alleen werknemers van Nederlandse nationaliteit werkzaam op basis van een ‘Nederlandse’ arbeidsovereenkomst.

Het arbeidsrecht is daarnaast altijd in beweging en is zeker sterk gewijzigd de afgelopen jaren. En dan hebben we het niet alleen over de Wet werk en zekerheid (‘Wwz”).

Ons kantoor is naast het ‘klassieke’ arbeidsrecht gespecialiseerd in het uitlenen en inlenen van (internationale) arbeidskrachten, en mede als gevolg daarvan (uitzend) cao-recht en de toepasselijke Europese regelgeving (Rome I, Detacheringsrichtlijn, Handhavingsrichtlijn ,etc.).

Ook de bijzondere arbeidswetten zoals de Wml, Atw en Waadi, genieten onze bijzondere aandacht.

‘Onmogelijk’ is veelal gewoon een perceptie

Arbeidsmigratie

Deze praktijkgroep houdt zich kort gezegd bezig met de vraag hoe een vreemdeling, al dan niet met zijn gezin, legaal in Nederland mag verblijven en werken. Hetzij voor kortere, hetzij voor langere duur. Veelal gaat het daarbij om kennismigratie, maar ook tewerkstellings-vergunningen, Blue Cards, GVVA’s en allerlei andere bijzondere vergunningen, behoren tot onze expertise. Speciale aandacht is er voor de dienstverrichting binnen de EU.

Helaas vindt de overheid nog wel eens dat er iets niet in de haak is, waardoor een belangrijk deel van ons werk bestaat uit het behandelen van bestuurlijke boetezaken die aan ondernemingen worden opgelegd wegens vermeende overtreding van een van de arbeidswetten. Daarbij staat de Wet arbeid vreemdelingen met stip op 1. De laatste tijd staan we ook steeds vaker ondernemingen en vreemdelingen bij waarvan hun erkend referentschap respectievelijk hun verblijfsvergunningen dreigen te worden ingetrokken door de IND.

Maes Staudt Advocaten N.V.
Postbus 600, 5600 AP Eindhoven
Hofstraat 181, 5641 TD Eindhoven

T: 040 – 290 99 55
F: 040 – 290 99 50

E: info@maes-staudt.nl
W: www.maes-staudt.nl

KvK-nummer: 17225523
BTW-nummer: NL8193.89.560.B.01

Als u gebruik maakt van een navigatiesysteem dat nummer 181 niet kent, toets dan het adres in: Hofstraat 165 te Eindhoven.

Bankgegevens:
ING Bank N.V., rekeningnummer 6252127 t.n.v. Maes Staudt Advocaten N.V. te Eindhoven
IBAN: NL77INGB0006252127
BIC: INGBNL2A

Bankgegevens Stichting Derdengelden:
Rabobank ‘s-Hertogenbosch, rekeningnummer 1503.02.924,
t.n.v. Stg. Derdengelden Maes Staudt Advocaten te Eindhoven
IBAN: NL91RABO0150302924
BIC: RABONL2U

Algemene voorwaarden
Privacy Policy
Polisblad